Postanowiliśmy postawić na sport i wsparliśmy Brwinowską Akademię Koszykówki. Cała drużyna otrzymała stroje sportowe, dzięki którym jak powiedział przedstawiciel Miejskiej Hali Sportowe OK „Nasi zawodnicy i zawodniczki będą kryć szczelniej i strzelać celniej”.
Warto dodać, że hala, na której młodzież trenuje koszykówkę to pierwsza pasywna, czyli samo ocieplana i samo wietrząca hala. Wszystkim zawodnikom życzymy samych celnych rzutów.