LUXRAD w gronie Gazel Biznesu 2015 2016-07-26

Z przyjemnością informujemy, że firma Luxrad Polska otrzymała prestiżowy tytuł „Gazeli Biznesu”. To niezwykłe wyróżnienie odzwierciedla dobrą reputację oraz wiarygodność naszego przedsiębiorstwa. Aby je otrzymać firma musi przez trzy lata z rzędu zwiększać obroty i osiągać zysk.

„Gazele Biznesu” to najpopularniejszy i najstarszy ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Publikowany jest corocznie na łamach miesięcznika Puls Biznesu, począwszy od 2000 roku. O prestiżowy tytuł „Gazeli Biznesu 2013” mogły ubiegać się firmy, które spełniały kryteria, takie jak: rozpoczęcie działalności przed rokiem 2010 i jej nieprzerwane prowadzenie, przychody mieszczące się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych w roku bazowym czy odnotowanie wzrostu przychodów ze sprzedaży w latach 2010-2012 (z roku na rok) i brak strat w wymienionym okresie.';